VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za  imovinsko-pravne poslove, geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i katastarski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nermin Beganović , Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 240,00 KM za dvije parcele novog stanja; -za svaku sljedeću parcelu novog stanja 100 KM. Za uslovno cijepanje parcele na jednom mjestu za dvije parcele novog stanja 240,00 KM; – za svaku sljedeću parcelu novog stanja 120,00 KM. 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722613, šifra općine: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Za oslobodjenje takse potrebno je dostaviti Rješenje /uvjerenje Odjeljenja BiZ i uvjerenje iz urbanizma da podnosilac nije koristio to pravo.  (Cijepanje se vrši prema važećoj Urbanističkoj saglasnosti)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Original
Posjedovni list Grad Kopija
Urbanistička saglasnost Grad Kopija
Dokaz o uplati naknade  banka Orginal
Zahtjev za uvjerenje o cijepanju Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do slijedeće promjene
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac zahtjeva

Start typing and press Enter to search