VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SluĆŸba za  imovinsko-pravne poslove, geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i katastarski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Nermin Beganović , Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 343
E-mail: nermin.beganovic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usklađivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljiĆĄta, članovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“SluĆŸbeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “SluĆŸbeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za koriĆĄtenje podataka premjera i katastra 240,00 KM za dvije parcele novog stanja; -za svaku sljedeću parcelu novog stanja 100 KM. Za uslovno cijepanje parcele na jednom mjestu za dvije parcele novog stanja 240,00 KM; – za svaku sljedeću parcelu novog stanja 120,00 KM. 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722613, ĆĄifra općine: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Za oslobodjenje takse potrebno je dostaviti RjeĆĄenje /uvjerenje Odjeljenja BiZ i uvjerenje iz urbanizma da podnosilac nije koristio to pravo.  (Cijepanje se vrĆĄi prema vaĆŸećoj Urbanističkoj saglasnosti)
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ZemljiĆĄno-knjiĆŸni uloĆŸak Sud / gruntovnica Original
Posjedovni list Grad Kopija
Urbanistička saglasnost Grad Kopija
Dokaz o uplati naknade  banka Orginal
Zahtjev za uvjerenje o cijepanju Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 30 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do slijedeće promjene
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac zahtjeva