VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

prof. Said Mujić
Telefon: 037 515 383
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ublažavanje posljedica nastale štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o procedurama, uvjetima, kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći u saniranju šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, član 14. (“Službene novine   , broj 11/10, 2/11 i 4/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Broj telefona
Opisati vrstu prirodne ili druge nesreće sa datumom nastanka
Uzrok nastanka štete :
Mogućnosti vlasnika da saniranju nastalu štetu:
Vrijeme proglašenja, odnosno nastanka prirodne ili druge nesreće:
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev za dodjelu pomoći Podnosilac Original
Fizička lica- ovjerena izjava da ne posjeduje drugi stambeni objekat Notar Original
Ovjerena izjava o imovnom stanju Mjesna zajednica MZ – Grad Original
Nalaz komisije o procijenjenoj šteti Komisija Original
Akt upravnog / nadzornog odbora kojim se konstatira da je pravno lice iscrpilo svoje mogućnosti i da ukoliko se ne obezbjede dodatna sredstva za hitne intervencije posljedice po živote i zdravlje gradjana mogu biti znatno Organ Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search