VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

prof. Said Mujć , Šef službe za civilnu zaštitu
Telefon: 037 515 383
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA projektovanje skloništa /zaklona
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169 i 170. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, tačka 3, podtačka b, alineja 1. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
-Sva Rješenja koja donosi općinski organ uprave iz člana 1. Odluke -10 KM -141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722131, šifra grad: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Kontakt telefon/ e-mail
Naselje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal ili ovjerena kopija
Glavni projekat objekta Podnosilac Na uvid
Urbanistička saglasnost ili lokacjiska informacija Grad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 5 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search