VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Nermin Beganović, Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 343
E-mail: nermin.beganovic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA PoboljĆĄanje uslova ĆŸivljenja – sve od javnog interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji, članovi 7,8, 14, 21, 23, 29 i 45. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
 Gradska administrativna taksa  200 KM  141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131,  ƥifra     grada: 019,
poziv na broj: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ZemljiĆĄno-knjiĆŸni uloĆŸak Sud / gruntovnica Kopija
Dokaz o uplati takse Banka Kopija
Posjedovni list Grad kopija
RjeĆĄenje o eksproprijaciji Grad Ovjerena kopija
Odluka / rjeơenje o općem interesu Grad Kopija
Eleborat ekproprijacije Ovlaơteni  geodetski stručnjak ili pravno lice Kopija
PravosnaĆŸna urbanistička sagalsnost Grad Kopija
Zahtjev Podnosilac Ovjerena kopija
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 30 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA -Obrazac Zahtjeva