VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nermin Beganović, Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Poboljšanje uslova življenja – sve od javnog interesa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji, članovi 7,8, 14, 21, 23, 29 i 45. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
 Gradska administrativna taksa  200 KM  141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131,  šifra     grada: 019,
poziv na broj: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Kopija
Dokaz o uplati takse Banka Kopija
Posjedovni list Grad kopija
Rješenje o eksproprijaciji Grad Ovjerena kopija
Odluka / rješenje o općem interesu Grad Kopija
Eleborat ekproprijacije Ovlašteni  geodetski stručnjak ili pravno lice Kopija
Pravosnažna urbanistička sagalsnost Grad Kopija
Zahtjev Podnosilac Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA -Obrazac Zahtjeva

Start typing and press Enter to search