VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA Nermin Beganović,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 343
E-mail: nermin.beganovic@gmail.com
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje kopije katastarskog plana koji je potreban za druge svrhe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljiĆĄta, član 6 i 11. (“SluĆŸbeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “SluĆŸbeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za koriơtenje podataka premjera i katastra Za kopiju plana katastarske parcele katastra zemljiơta: za jednu parcelu 11,00KM, za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika 4,00KM; za upis podataka o korisniku susjedne parcele za svakog korisnika 4,00KM; 338-000-221000-5877 Vrsta prihoda: 722515, ơifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Zahtjev za kopiju plana Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana.
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtejva