VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Nermin Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje kopije katastarskog plana koji je potreban za druge svrhe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 6 i 11. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra Za kopiju plana katastarske parcele katastra zemljišta: za jednu parcelu 11,00KM, za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika 4,00KM; za upis podataka o korisniku susjedne parcele za svakog korisnika 4,00KM; 338-000-221000-5877 Vrsta prihoda: 722515, šifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Zahtjev za kopiju plana Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtejva

Start typing and press Enter to search