VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Nermin Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA IPGKP.07. Postupak uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 6 i 11. (“Službeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Administrativna općinska taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br. 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Kopija
Posjedovni list Grad Po službenoj dužnosti Po službenoj dužnosti s tim da stranka dostavlja uplatnicu o plaćenoj taksi za posjedovni list od 8 KM
Rješenje o oduzimanju gradskog građevinskog zemljišta Grad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva

Start typing and press Enter to search