VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nermin Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijenos posjeda
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA U smislu člana 60. Zakona o premjeru i katastru zemljišta podnosim ovu prijavu o promjeni na zemljišta:
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
-Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra -60 KM  141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722516, šifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev za prijenos posjeda Podnosilac Original
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Ugovor ili neki drugi pravni osnov za prijenos posjeda Notar Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva

Start typing and press Enter to search