VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nermin Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena u zemljišnoj knjizi – prijavni A list
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra -Izrada prijavnog lista po zahtjevu, po jednoj parceli novog stanja 10 KM  141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722516, šifra grada: 019,
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra Za kopiju plana katastarske parcele katastra zemljišta: za jednu parcelu 11,00KM, za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika 4,00KM; za upis podataka o korisniku susjedne parcele za svakog korisnika 4,00KM; 338-000-221000-5877 Vrsta prihoda: 722515, šifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Original
Posjedovni list Grad Original
Zahtjev za prijavni “A” list Podnosilac Original
Ostali dokumenti (upotrebna dozvola, građivinska dozvola, ugovor, presuda i sl.) Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva

Start typing and press Enter to search