VE─ćA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLU┼ŻBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni poslovi, geodetski i katastarski poslovi
KONTAKT PODACI NADLE┼ŻNOG SLU┼ŻBENIKA

Nermin Beganovi─ç,┬á ┼áef slu┼żbe
Telefon: 037 515 343
E-mail: nermin.beganovic@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uskla─Ĺivanje stanja na terenu sa stanjem u evidencijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, ─Źlan 200. (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemlji┼íta, ─Źlanovi 54, 55, 56, 59, 61 i 62. (“Slu┼żbeni list SRBiH”, broj 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Slu┼żbeni list RBiH”, broj 4/93 i 13/94).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RA─îUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 185 KM za individualni stambeni objekt 350 za poslovni ili privredni objekt 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722516, šifra grada: 019,
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRA┼ŻENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRA┼ŻENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosna┼żna urbanisti─Źka saglasnost Grad Kopija
Dokaz o uplati troškova Banka Orginal
Zahtjev/prijava o promjeni na zemljištu Podnosilac Orginal
Odobrenje za gra─Ĺenje Grad Kopija
Upotrebna dozvola Grad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 30 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VA┼ŻENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva