VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
Odsjek za geodetske i katastarske poslove
DJELATNOST(I) Katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Nermin Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 343
E-mail: [email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak utvrđivanja površine građevinskog zemljišta za redovnu upotrebu objekta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenja za utvrđivanje zemljišta ze redovnu upotrebu 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br. 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Odobrenje za građenje objekta Grad Kopija
Upotrebna dozvola Grad Kopija
Posjedovni list Grad po službenoj dužnosti -pribavlja se po službenoj dužnosti, stranka dostavlja uplatnicu od 8 KM za posjedovni list
Kopija katastarskog plana Grad Po službenoj dužnosti po sluzbenoj duznosti, stranka dostavlja uplatnicu za kopiju katastarskog plana
Zemljišno knjižni uložak Zemlljišno knjižni uložak orginal ili kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana.
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Obrazac Zahtjeva

Start typing and press Enter to search