VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJELATNOST(I) Društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Hasan Salkić,  Šef službe
Telefon: 037 515 316
E-mail: [email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravna pomoć
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa – mjesto, ulica i broj
Broj telefona
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument (lična karta ili putna isprava) Nadležni organi Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search