VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJELATNOST(I) Društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Hasan Salkić,  Šef službe
Telefon: 037 515 316
E-mail: [email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Humanitarne svrhe
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa – mjesto, ulica i broj
Broj telefona
Datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Medicinska dokumentacija Medicinske
ustanove
Kopija
Identifikacioni dokument osoba ovlaštenih za
prikupljanje sredstava
-Policijska uprava -Kopija
Izvod sa računa -Banka -Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search