VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DJELATNOST(I) Društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasan Salkić,  Šef službe
Telefon: 037 515 316
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je dobivanje stipendije. Konkurs se raspisuje svake godine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Statut Općine Travnik, član 95. (“Službene novine Općine Travnik” broj 11/05); Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, cijeli Broj: 01-1511/2015-1 od dana 16.10.2015.godine; Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima, cijeli Broj: 01-1511/2015-1 od dana 16.10.2015.godine.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
-Općinska administrativna taksa -3 KM -141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722131, šifra općine: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Ime oca
Matični broj
Adresa
Broj telefona
Naziv fakulteta
Godina studija
Prijava se odnosi se 1. konkurs za redovne studente ili 2. konkurs za redovne studente deficitarnih zanimanja (zaokružiti)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacijski dokument Nadležan organ za izdavanje ličnih dokumenata Kopija -Potrebna dokumentacija zavisi od raspisanog javnog poziva
Izjava o zajedničkom domaćinstvu Grad Original
Uvjerenje da je kandidat upisao akademsku/školsku godinu Obrazovna institucija Orginal
Izjava da ne prima stipendiju od drugog stipenditora Nadležna služba ili lična izjava Original
Studenti 1. godine svjedočanstvo zadnjeg razreda srednje škole Obrazovna institucija Original
Studenti starijih godina uvjerenje o prosjeku ocjena ili kopija indexa Obrazovna institucija Kopija
Za članove domaćinstva starije od 15 god. potvrda o redovnom školovanju Obrazovna institucija Orginal
Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva Kopija
Uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti određenoj kategoriji (djeca bez roditelja, djeca pod starateljstvom, djeca šehidskih porodica, djeca bez jednog roditelja, djeca RVI, djeca demobilisanih boraca, djeca civilne žrtve rata, djeca primaoci socijalne pomoći, uvjerenje o pripaadnosti učenika generacije) Nadležna služba Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search