VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za rad – poslovi mjenjačnice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Zakon o deviznom poslovanju, član 39. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10); Odluka o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, cijela (“Službene novine BiH”, broj 50/10 49/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Općinska administrativna taksa 200-600 KM 1. ako je površina poslovnog prostora do 200 m2 ……………200 KM 2. ako je površina poslovnog prostora od 201 do 500 m…………….300 KM 3. ako je površina poslovnog prostora od 501 do 1000 m2 …… 400 KM 4. ako je površina poslovnog prostora preko 1000 m2 ………………….600 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog društva
Adresa sjedišta društva
Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje
Broj telefona
Mjesto prostorija
Površina
Šifra djelatnosti
Naziv pod kojim će poslovati društvo
Naziv društva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Original
Dokaz o uplati naknade Banka Original
Zahtjev Podnosilac Orginal
Rješenje o registraciji Podnosilac Kopija
Dokaz o zaposlenosti za direktora i radnike Nadležna ispostava PIO ili Porezna uprava Orginal
Diploma o završenoj stručnoj spremi za radnike Nadležna obrazovna ustanova Kopija
Rješenje-upotrebna dozvola za poslovni prostor Grad Kopija
Dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora Podnosilac Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search