VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je obavijest nadležnih inspekcijskih organa o početku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Zakon o privrednim društvima, član 6 i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 50 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra općine: 019, poziv na br: 101001
Kantonalna taksa 50 KM do100 m2 100 KM do 1000 m2 200 KM od 1000m2 3380002210005877 722121 Šifra općine 003
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva
Sjedište
Identifikacioni broj
Broj žiro računa
Ime i prezime podnosioca
JMBG
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Dan početka obavljanja djelatnosti
Naziv društva
Naziv prodajnog objekta
Mjesto gdje se nalazi prodajni objekat
Vlasništvo
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji društva Nadležni sud Original na uvid i kopija
Izjava da prodajni objekat ispunjava uslove Podnosilac Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search