VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje obavijesti o prestanku rada i obavjeĆĄtavanje nadleĆŸne inspekcije o istom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“SluĆŸbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 30 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Skraćeni naziv privrednog druơtva
Adresa sjediĆĄta druĆĄtva
Ime i prezime ovlaĆĄtene osobe za zastupanje
Broj telefona
RjeĆĄenje broj
Datum izdatog rjeĆĄenja
Dan prestanka obavljanja djelatnosti
Razlog za prestanak
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
RjeĆĄenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta/potvrda o prijemu podneska Grad Orginal
Odluka o prestanku rada poslovne jedinice / podruĆŸnice Podnosilac Kopija
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva