VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SluĆŸba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odjava obrta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 30 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Broj telefona
RjeĆĄenje broj
Datum izdavanja rjeĆĄenja
Prestanak djelatnosti (zaokruĆŸiti) privremeno od-do ili trajno sa danom
Razlog prestanka obavljanja djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
RjeĆĄenje o odobrenju osnivanja ugostiteljske radnje Grad Orginal
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)  Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva