VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU
DJELATNOST(I) Poljoprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Zuhad Porčić,  Šef službe
Telefon: 037 515 339
E-mail:
[email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je da stranka dobije potvrdu upisa u Registar.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o upisu u Registar poljopirvrednih gazdinstva i Registar klijenata, član 21. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BiH, član 1. (“Službene novine BiH”, broj 85/07).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
-Gradska administrativna taksa -5 KM -141-411-000053-9571 -Vrsta prihoda: 722131, šifra općine: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
-Prezime (ime roditelja) i ime
-Adresa prebivališta
-Naziv firme / obrta
-JMBG / JIB
-Adresa – sjedište
-Predmet poslovanja
-Sjedište obrta / srodne djelatnosti
-Kontakt telefon / e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta nosioca poljoprivrednog gazdinstva Nadležan organ za izdavanje ličnih dokumenata Na uvid
ID – broj nosioca poljoprivrednog gazdinstva Porezna Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje Zahtjeva Obrazca

Start typing and press Enter to search