VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijenos obrtnice u slučaju smrti obrtnika
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 50 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMBG
Adresa prebivališta
Naziv firme / obrta
Adresa – sjedište
Predmet poslovanja
Sjedište obrta / srodne djelatnosti
Kontakt telefon / e-mail
Podaci o zaposleniku
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o obavljanju djelatnosti Grad Kopija
Uvjerenje o državljanstvu Grad Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Nadležna ispostava PIO ili porezna uprava Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Policijska uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava nasljednika o saglasnosti vođenja obrta Notar Ovjerena kopija
Diploma o završenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Pravosnažna sudska odluka o naslijeđivanju Sud Ovjerena kopija
Kopija smrtovnice Matični ured Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search