VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijenos obrtnice u slučaju smrti obrtnika
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 50 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMBG
Adresa prebivaliĆĄta
Naziv firme / obrta
Adresa – sjediơte
Predmet poslovanja
SjediĆĄte obrta / srodne djelatnosti
Kontakt telefon / e-mail
Podaci o zaposleniku
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
RjeĆĄenje o obavljanju djelatnosti Grad Kopija
Uvjerenje o drĆŸavljanstvu Grad Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu NadleĆŸna ispostava PIO ili porezna uprava Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad prema mjestu prebivaliĆĄta Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekaĆŸnjavanju Policijska uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava nasljednika o saglasnosti vođenja obrta Notar Ovjerena kopija
Diploma o zavrơenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena kopija
PravosnaĆŸna sudska odluka o naslijeđivanju Sud Ovjerena kopija
Kopija smrtovnice Matični ured Ovjerena kopija
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva