VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijva prijevoza za vlastite potrebe
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMBG
Adresa prebivališta
Broj i datum rješenja o djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Radna knjižica Grad Kopija
Rješenje o obavljanju djelatnosti Grad Po službenoj dužnosti
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Nadležna ispostava PIO ili Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova-vlasnik obrta Grad Po službenoj dužnosti
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju Policijska uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova i izjava kupca da preuzima sve obaveze nastale u toku poslovanja obrta do kupoprodaje Podnosilac Original
Diploma o završenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu vozila (ugovor, carinska deklaracija, saobraćajna dozvola) Podnosilac Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)  Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search