VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SluĆŸba za razvoj, privredu i vanprivredu
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijva prijevoza za vlastite potrebe
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMBG
Adresa prebivaliĆĄta
Broj i datum rjeĆĄenja o djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Radna knjiĆŸica Grad Kopija
RjeĆĄenje o obavljanju djelatnosti Grad Po sluĆŸbenoj duĆŸnosti
Uvjerenje o statusu ili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu NadleĆŸna ispostava PIO ili Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova-vlasnik obrta Grad Po sluĆŸbenoj duĆŸnosti
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nekaĆŸnjavanju Policijska uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova i izjava kupca da preuzima sve obaveze nastale u toku poslovanja obrta do kupoprodaje Podnosilac Original
Diploma o zavrơenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o vlasniơtvu vozila (ugovor, carinska deklaracija, saobraćajna dozvola) Podnosilac Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)  Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva