VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUĆœBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEĆœNOG SLUĆœBENIKA

Admir Pjanić,  Ć ef sluĆŸbe
Telefon: 037 515 368
E-mail:
admirpj@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privredna djelatnost
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, ĆĄifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog druĆĄtva
JIB
Adresa – sjediơte
Lice ovlaĆĄteno za zastupanje
Vrsta prodaje
Ć ifra djelatnosti
Adresa poslovnog prostora
Potrebna dokumentacija
TRAĆœENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAĆœENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Original
RjeĆĄenje o registraciji pravnog lica NadleĆŸni sud Orginal ili ovjerena kopija
Izjava da prodajni objekat ispunjava uvjete Centar za socijalni rad Orginal ili ovjerena kopija
Ugovor za akvizitera Podnosilac Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaĆĄtite od buke OvlaĆĄteno pravno lice Orginal
ROK ZA RJEƠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rjeơavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEĆ TENJE
VRIJEME VAĆœENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva