VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje dozvole za osnivanje trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o unutrašnjoj trgovini, član 12, 14 i 15. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10); Zakon o privrednim društvima, član 6 i 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15); Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremeljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, član 110. stav (1) (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 200 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa prebivališta
JMBG
Kontakt telefon
Naziv trgovačke radnje
Predmet poslovanja / vrsta trgovačke radnje
Poslovno sjedište
Šifra djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Original
Uvjerenje o državljanstvu Grad Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o statusuili Uvjerenje o nezaposlenosti-za poslovođu Nadležna ispostava PIO ili Porezna uprava Kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti Original Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti Policijska uprava Orginal ili ovjerena kopija
Diploma o završenoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Orginal ili ovjerena kopija
Izjava da prodajni objekat ispunjava uslove Podnosilac Ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu poslovnog prostora Sud / gruntovnica Kopija
Izjava da nema već osnovanu TR Podnosilac Original
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search