VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o igrama na sreću, član 89. stav (3) tačka 18. (“Službene novine FBiH”, broj 48/15); Pravilnik o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za privređivanje igara na sreću i klađenja, član 14. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Troškovi komisije 100 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722613, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Taksa

Naknada za saglasnost

200 KM

800 KM

141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa
ID broj
Kontakt telefon/e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Rješenje o registraciji pravnog lica Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu vlasništva prostora (Upotrebna dozvola, Ugovor, ZK izvodak) Grad Original ili ovjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama (Komunalna naknada) JU KSF Cazin Original ili ovjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama (Komunalna taksa) Grad i Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava da je prostor udaljen više od 100 metara od škole i vjerskih objekata Podnosilac Original ili ovjerena kopija
Saglasnost stanara (ako je prostor u objektu kolektivnog stanovanja) Original ili ovjerena kopija
Dokaz da poslovni prostor ispunjava uslove zaštite od buke Ovlašteno pravno lice Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search