VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADONAČELNIKA
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasna Samardžić,  Šef službe
Telefon: 037 515 329
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha korištenja imena grada
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime /naziv udruženja
Adresa prebivališta -sjedište
Kontakt telefon/e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev Podnosilac Orginal
Osnivački akt udruženja Podnosilac Kopija
Akt nadležnog ministarstva u kojem se navodi da je za registraciju istog neophodna saglasnost grada za upotrebu imena grada u nazivu udruženja Podnosilac Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search