VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠTA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dokazivanje etažnog vlasništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH, član 83. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa u procent. odnosu od 50% od visine takse za izdavanje odobrenja za građenje – Odobrenje za građenje pomoćnih objekata ( garaže, štale i sl.) ……..40 KM – Odobrenje za građenje individualnih stambenih objekata…………………60 KM – Odobrenje za građenje individialnih poslovno-stambenih objekta i za izmjenu namjene iz stambenih u poslovne …100 KM – Odobrenje za građenje poslovnih (privrednih) objekata, stambenih i poslovno-stambenih zgrada …..120 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Broj telefona
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse i naknade Banka Orginal
Zahtjev Podnosilac Orginal
Pravosnažno rješenje o odobrenju za upotrebu Grad Ovjerena kopija
Projekat-elaborat etažiranja u tri primjerka Ovlašteni projektni biro Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search