VE─ćA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLU┼ŻBA ZA URBANIZAM I ZA┼áTITU OKOLI┼áA
DJELATNOST(I) Urbanizam, gra─Ĺenje i za┼ítita okoli┼ía
KONTAKT PODACI NADLE┼ŻNOG SLU┼ŻBENIKA

Sabina Beganovi─ç,┬á ┼áef slu┼żbe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
nenosabina@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje informacija
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, ─Źlan 114 stav (4) i ─Źlan 200. (“Slu┼żbene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o za┼ítiti okoli┼ía, ─Źlanovi 36 i 38. (“Slu┼żbene novine SBK/KSB”, broj 4/05); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, ─Źlan 2 i 5. (“Slu┼żbene novine SBK/KSB”, broj 5/06).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RA─îUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa od 30,00 KM – 120,00 KMZa urbanisti─Źku
saglasnost za individualne stambene
objekte….60 KM
– Za urbanisti─Źku saglasnost za pomo─çne
objekte ( gara┼że, ┼ítale, ograde, ostave,
plastenici i sl.) ÔÇŽÔÇŽ….30 KM
– Za urbanisti─Źku saglasnost za individualno
poslovne stambene objekte i za izmjenu
namjene iz stambenih u poslovne ……80 KM
– Za urbanisti─Źku saglasnost za poslovne
(privredne) objekte, sambeno-poslovne i
poslovno-stambene zgrade ……….120 KM
– Za urbanisti─Źku saglasnost za reklamne panoe
– druge objekte koji nisu definisani ovom
odlukom …………………..50 KM
141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Federalna administrativna taksa 80,00 KM, 12,00 KM i 500,00 KM 154-001-20002139-81
102-050-00001066-98
Vrsta prihoda:
722539,
722112
Primalac: JP
Direkcija Cesta FBiH
Naknada za pripremanje
dokumentacije za izdavanje
od 70,00 KM-750,00 KM Za individualne
stambene objekte….70 KM za pomocne objekte
(stala, garaza)—-50 KM za objekte kolektivne
stambene izgradnje…400 KM, za poslovne i
poslovne stambene objekte kada su podnosioci
fizicka lica…150 KM, za poslovne i poslovne
stambene objekte kada su podnosioci pravna
lica…250,00 KM, za poslovne objekte, trzne
cente, benzinske pumpe kada su podnosioci
zahtjeva fizi─Źka lica …300 KM, benzinske pumpe
kada su podnosioci zahtjeva pravna lica…400
KM, za privremene objekte 100 KM, za
infrastrukturne objekte, daleovode, ptt mreze
GSM bazne stanice 750 KM , za javne objekte
kada su podnosioci zahtjeva lokalne zajednice,
mjesne zajednice, udru┼żenja, javne ustanove
..100 KM
141-411-00005395-71 Vrsta prihoda:
722613
poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRA┼ŻENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRA┼ŻENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Zahtjev Podnosilac Orginal
Dvije kopije katastraskog plana parcele sa predmetom i susjednim parcelama, te podacima o vlasnicima i posjednicima svih parcela Grad kopija
Dva primjerka idejnog projekta za izdavanje lokacjiske informacije Ovlašteni projektni biro Orginal
Uplatnica za naknade za izdavanje lokacijske informacije Banka Orginal
Opis predvi─Ĺene tehnologije rada, ako se radi o proizvodnom objektu, Podnosilac Orginal
Okolinsku dozvolu ako se radi o gra─Ĺevini,djelatnosti ili zahvatu koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoli┼í, ┼żivot i zdravlje ljudi Grad Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VA┼ŻENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva