VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 10 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, Šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Orginal
Tri primjerka glavnog projekta Ovlašteni projektni biro Orginal
Odobrenje za građenje objekta ili uvjerenje da se predmetni objekat ne smatra bespravno izgrađenim objektom Grad Kopija
Saglasnost nadležnih organa uprave i pravnih osoba, ako se uklanjanjem građevine može ugroziti javni interes, život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara Nadležni organi Orginal
Detaljan plan upravljanja građevinskim otpadom Ovlašteni projektni biro Orginal
Procjena uticaja na okoliš u skladu sa posebnim zakonom Ovlašteno pravno lice Orginal Pribavlja se po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA -Preuzimanje Obrazca Zahtjeva

Start typing and press Enter to search