VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je dobivanje vodne saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 15 KM -141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka  Original
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Kopija
Lična karta Podnosilac Na uvid
Izvod iz rješenja o registraciji pravnog lica Općinski sud u
Bihaću
Kopija
Studija za izdavanje PVS Ovlašteno pravno
lice
Orginal
Kopija katastarskog plana parcele Grad Kopija
Mišljenje o usklađenosti sa prostorno-planskom
dokumentacijom
Grad  Kopija
Potvrda o poreskoj regitraciji Porezna  Original
Potvrda o izvršenim obavezama Podnosilac  Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search