VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštitu okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje upotrebne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 120 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Naknada za tehnički pregled građevine 0,3 % od ukupne predračunske
vrijednosti objekta
141-411-000053-9571 Vrsta prihoda:
722613,
šifra grada: 019
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime / Naziv pravnog lica
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Odobrenje za građenje Grad Kopija
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine Grad Kopija
Pisana izjava izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine Izvođač radova Original ili ovjerena kopija
Pisani izvještaj nadzornog organa o izvršenom nadzoru nad građenjem Nadzorni organ Original ili ovjerena kopija
Jedan primjerak glavnog (Izvedbenog projekta ) Ovlašteni projektni biro Original
Energetski certifikat Ovlašteni projektni biro Original
Nalaz i mišljenje sudskog vještaka građevinske struke ili pravne osobe za obavljanje poslova nadzora nad građenjem Ovlašteno lice Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search