VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštitu okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail: 
[email protected]

 SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje urbanističke saglasnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa od 30,00 KM – 120,00 KM

Za urbanističku saglasnost za individualne stambene objekte………….60 KM

Za urbanističku saglasnost za pomoćne objekte ( garaže, štale, ograde, ostave, plastenici i sl.) …30 KM

 Za urbanističku saglasnost za individualno poslovne stambene objekte i za izmjenu namjene iz stambenih u poslovne …..80 KM –

Za urbanističku saglasnost za poslovne (privredne) objekte, sambeno-poslovne i poslovno-stambene zgrade ……..120 KM

-Za urbanističku saglasnost za reklamne panoe i druge objekte koji nisu definisani ovom odlukom ……50 KM”

141-411-00005395-71 Vrsta prihoda:
722131,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Federalna administrativna taksa 80,00 KM, 12,00 KM i 500,00 KM- ovo se placa
direkciji za ceste i opcina nema uvid u ovo
154-001-20002139-81
102-050-00001066-98
Vrsta prihoda:
722539,
722112
Primalac: JP
Direkcija Cesta FBiH
Naknada za pripremanje
urbanističke dokumentacije
od 70,00 KM-750,00 KM Za individualne stambene objekte….70 KM za pomocne objekte (stala, garaza)—-50 KM za objekte kolektivne stambene izgradnje…400 KM, za poslovne i poslovne stambene objekte kada su podnosioci fizicka lica…150 KM, za poslovne i poslovne stambene objekte kada su podnosioci pravna lica…250,00 KM, za poslovne objekte, trzne centre, benzinske pumpe kada su podnosioci zahtjeva fizička lica …300 KM, benzinske pumpe kada su podnosioci zahtjeva pravna lica…400 KM, za privremene objekte 100 KM, za infrastrukturne objekte, daleovode, ptt mreze GSM bazne stanice 750 KM , za javne objekte kada su podnosioci zahtjeva lokalne zajednice,
mjesne zajednice, udruženja, javne ustanove ..100 KM
141-411-00005395-71 Vrsta prihoda:
722613,
šifra grada: 019,
poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime / Naziv pravnog lica
JMBG / JIB
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Zemljišno-knjižni uložak Sud / gruntovnica Orginal
Dokaz o uplati naknade Banka Orginal
Idejno rješenje (samo za složenije objekte) Ovlašteni projektni biro Orginal
Dvije kopije katastraskog plana parcele sa predmetom i susjednim parcelama, te podacima o vlasnicima i posjednicima svih parcela Grad Original i kopija
Dva primjerka idejnog projekta za izdavaje urbanističke saglasnosti Ovlašteni projektni biro Orginal
Okolinska dozvola Ministarstvo Kopija Da se pribavlja po službenoj dužnosti
Prethodna elektroenergetska saglasnost Nadležni organi Kopija
Saglasnost upravitelja cesta Direkcija za ceste Kopija
Komunalna saglasnost Javna preduzeća i Javne ustanove Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search