VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje i zaštitu okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produženje urbanističke saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa 10 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Naknada za pripremanje urbanističke saglasnosti 50% od naknade

-Za individualne stambene objekte…70 KM

-za pomocne objekte (stala, garaza) …50 KM -za objekte kolektivne stambene izgradnje…400 KM,

-za poslovne i poslovne stambene objekte kada su podnosioci fizickalica…150 KM, -za poslovne i poslovne stambene objekte kada su podnosioci pravna lica…250,00 KM,

-za poslovne objekte, trzne cente, benzinske pumpe kada su podnosioci zahtjeva fizička lica …300 KM,

-za benzinske pumpe kada su podnosioci zahtjeva pravna lica …400 KM,

-za privremene objekte…100 KM,

-za infrastrukturne objekte, dalekovode, ptt mreze GSM bazne stanice …750 KM ,
-za javne objekte kada su podnosioci zahtjeva lokalne
zajednice, mjesne zajednice, udruženja, javne ustanove
..100 KM

141-411-00005395-71 Vrsta prihoda: 722613, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezimei ime / Naziv pravnog lica
JMBG / JIB
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Banka Orginal
Dokaz o uplati naknade Općina ili banka Orginal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 10 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrazca zahtjeva

Start typing and press Enter to search