VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I INSPEKCIJSKE POSLOVE
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, zaštita okoliša i inspekcijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA Sabina Beganović,  Šef službe
Telefon: 037 515 366
E-mail:
[email protected]
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Početak ili nastavak građenja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA U skladu sa članom 121. Zakona o prostornom uređenju i građenju USK („Službeni glasnik USK“, broj: 12/13 i 3/16),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime / Naziv pravnog lica
JMBG / JIB
Adresa stanovanja / sjedište
Naselje
Kontakt telefon/ e-mail
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev Podnosilac Orginal
Pravosnažno rješenje o odobrenju za građenje Kopija Grad Kopija
Ugovor sa izvođačem radova Ovlašteni izvođač Kopija
Ugovor sa nadzorom Ovlašteno pravno lice Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrazca zahtjeva

Start typing and press Enter to search