VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba finansije, računovodstvo i trezor
DJELATNOST(I) Ekonomsko-finansijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ismet Đuzelić, Šef službe
Telefon: 037 515 324
E-mail: [email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Financijska pomoć socijalno ugroženim osobama
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
JMBG
Kontakt telefon
Obrazloženje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zahtjev Podnosilac Orginal
Kućna lista Grad Original
Medicinska dokumentacija Medicinske ustanove Kopija
Potvrda biroa rada o nezaposlenosti Općina Biro rada
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 15 dana
OBAVJEŠTENJE
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search