VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA SLUŽBA ZA PRIVREDU
DJELATNOST(I) Privredna djelatnost
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suad Rošić,  Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 037 515 347
E-mail:
[email protected]

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata za državne i vjerke praznike, mature i svadbe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Gradska administrativna taksa (za jedan dan 50 KM, za dva dana ili više dana 150 KM) 50 KM 150 KM 141-411-000053-9571 Vrsta prihoda: 722131, šifra grada: 019, poziv na br: 101001
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime/ Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta/ Sjedište
JMBG / JIB
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o nekažnjavanju Policijska uprava Orginal ili ovjerena kopija
Saglasnost 51% stanara koji žive u stanovima iznad objekta uključujući i saglasnost stanara čiji stan je uz objekat Predstavnik stambene zgrade Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje da redovno izmiruje obaveze Porezna uprava Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama (Komunalna naknada) JU KSF Cazin Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama (Komunalna taksa) Grad Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom i plaćenim taksama/naknadama): 7 dana
OBAVJEŠTENJE Napomena: Zahtjev se podnosi 7 dana prije organiziranja svečenosti.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva

Start typing and press Enter to search